Báo cáo thường niên cho CMO của Nielsen năm 2018

Nielsen mới đây đã giới thiệu bản báo cáo đầu tiên trong chuỗi báo cáo thường niên dành cho CMO của năm 2018. Nghiên cứu của Nielsen dựa trên các cuộc phỏng vấn sâu và dữ liệu khảo sát về cách nhìn của CMO ngày nay khi họ giải quyết những thách thức của thị trường mà ngày càng bị phân mảnh.