Ảnh hưởng của tần suất quảng cáo online lên nhận thức, ý định mua hàng

[agentsw ua=’pc’]

Dựa theo báo cáo từ Nielsen, những khách hàng tiếp xúc với tần suất quảng cáo online nhiều sẽ tăng nhận thức thương hiệu và ý định mua hàng, tuy nhiên những ảnh hưởng đó sẽ suy giảm tại một điểm nhất định.

Báo cáo dựa trên số liệu Ảnh hưởng của thương hiệu kĩ thuật số của Nielsen cho các chiến dịch quảng cáo online tới khách hàng ở Úc.

4Ps cho SEO và marketing online

Báo cáo chỉ ra rằng, những chiến dịch tăng cường tần suất quảng cáo (khách hàng tiếp xúc với một chiến dịch giống nhau nhiều lần)n dẫn tới nhận thức thương hiệu tăng cao kèm theo ý định mua hàng và chi trả.

Thương hiệu thường nhận thấy sự thay đổi rõ rệt nhất khi các tần suất quảng cáo của chiến dịch online được truyền tải từ 5 – 9 lần.

Phân tích cũng chỉ ra rằng tác động của tần suất quảng cáo thay đổi đáng kể dựa theo quan điểm của từng ngành hàng quảng cáo.

Ví dụ, trong giới sản xuất máy tính/thiết bị điện tử và những mặt hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), tần suất quảng cáo cao dẫn đến sự cộng hưởng quảng cáo đáng kể, trong khi trong ngành dịch vụ tài chính, mối liên kết này thấp hơn rất nhiều.

Thông tin nghiên cứu: Báo cáo được dựa trên số liệu nghiên cứu của Nielsen về Ảnh hưởng của thương hiệu kĩ thuật số cho các chiến dịch quảng cáo online tới khách hàng tại Úc.

Ngọc Anh

Nguồn: marketingprofs

[/agentsw]

Bài Viết Liên Quan

[agentsw ua=’mb’]

[/agentsw]

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin