Zalo trở thành “siêu ứng dụng” cạnh tranh với Grab, Go Jek và Delivery Now

Chính thức ra mắt vào 12/2012, Zalo có 1 triệu người dùng đầu tiên vào 3/2013. Sản phẩm này tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người dùng Việt và đạt mốc 100 triệu người dùng sau 5 năm 5 tháng. Mỗi ngày ứng dụng giúp người dùng gửi nhận khoảng 900 triệu tin nhắn, 50 triệu phút gọi, 45 triệu hình ảnh. Mới đây, đầu tháng 8/2018, Zalo sẽ cho phép các khách hàng nghiệm thử các dịch vụ mới bao gồm: Zalo Food (đặt món trực tuyến), Zalo Taxi (đặt xe trực tuyến), Zalo Travel (thông tin du lịch), Zalo Bank (tài chính), eGovernment (chính quyền thông minh), trong đó đáng chú ý là dịch vụ đặt xe trực tuyến và đặt món trực tuyến.