Engagement Campaign – “Passport” truyền thông thời đại 4.0

Các nhãn hàng quan tâm điều gì khi hợp tác Marketing hiện nay? Các nhãn hàng ngày càng quan tâm về các chỉ số Action từ độc giả và cần sự sáng tạo cao trong chiến dịch, đặc biệt là lưu giữ và khai thác được lượt Database cho các chiến dịch tiếp nối. Với những yêu cầu cao về cả chất lượng và KPIs về tương tác cũng như chuyển đổi khách hàng, Engagement Campaign chính là giải pháp Admicro cung cấp để giúp các nhãn hàng có được tất cả những yêu cầu trên chỉ với 1 chiến dịch Marketing.