“Hãy trao cho dân marketing” xu hướng video marketing có tiềm năng thống trị 2019 –

Xu hướng truyền thông thay đổi mỗi năm theo những vòng lặp đã định sẵn, hoặc theo những xu hướng công nghệ mới nhất. Mặc dù có thể không khôn ngoan khi quyết định theo trào lưu quá nhanh, tuy nhiên nhà tiếp thị luôn cần tối ưu hóa chiến lược của thương hiệu buộc phải để mắt đến xu hướng video marketing.