51 thống kê về thương mại điện tử – kim chỉ nam cho chiến lược kinh doanh trong năm 2020 (phần I)

Luôn cập nhật các xu hướng thương mại điện tử mới nhất không chỉ quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp trực tuyến (online) hiện nay mà còn đối với những người có hoạt động kinh doanh offline tại cửa hàng. Như các số liệu thống kê thương mại điện tử mới nhất cho thấy, thương mại trên thế giới không ngừng chuyển dịch sang trực tuyến với tốc độ ổn định.