12 điểm chính về sử dụng Internet năm 2017 theo Báo cáo của Meeker

Tháng 5 vừa qua, Mary Meeker đã công bố 280 slides báo cáo về xu hướng sử dụng Internet trong năm 2017. Số người mua điện thoại thông minh ít hơn, nhưng thời gian sử dụng điện thoại dài hơn, Amazon Echo trở thành điểm sáng, Trung Quốc dẫn đầu với thanh toán qua điện thoại và thương mại điện tử,… Cùng điểm qua 12 tin chính nổi bật năm 2017 của xu hướng dùng Internet trên toàn thế giới.