8 xu hướng Marketing hàng đầu tại Châu Á năm 2018

Châu Á là một thị trường đầy tiềm năng và có sức tăng trưởng mạnh mẽ trong những thập kỷ vừa qua. Thị trường Châu Á có những đặc điểm riêng biệt liên quan đến con người và văn hóa. Vì vậy, theo những chuyên gia, 8 xu hướng marketing dưới đây là tương lai của châu Á trong năm 2018 này.