Khảo sát về trải nghiệm du lịch của người Việt: Cơ hội nào cho các công ty lữ hành?

Du lịch đang là ngành dịch vụ mũi nhọn và phát triển cực thịnh tại Việt Nam trong một vài năm trở lại đây. Người Việt Nam có xu hướng đi du lịch nhiều hơn rõ rệt chứng tỏ mức độ quan tâm cao tại loại hình dịch vụ này. Báo cáo dưới đây cho biết về trải nghiệm du lịch của người Việt để cho doanh nghiệp tham khảo có hướng đi chính xác cho loại hình kinh doanh đầy hấp dẫn này.