Facebook thông báo yếu tố xếp hạng top comment trong bài đăng của fanpage –

Facebook luôn giáo dục người dùng hướng tới nhiều hành vi tương tác để giữ chân họ sử dụng nền tảng lâu hơn. Do đó, điều các doanh nghiệp nên làm để tăng khả năng tiếp cận hữu cơ chính là khuyến khích khán giả tham gia bình luận nhiều hơn bằng cách trả lời các bình luận bài đăng có liên quan và thu hút người hâm mộ trên trang bằng những Top Comment? Vậy những yếu tố nào xếp hạng một Top comment trong bài đăng của Fanpage?