Ứng dụng gọi xe không thu hoa hồng tài xế MVL vào Việt Nam

Công nghệ Blockchain và sẽ không thu phí hoa hồng từ tài xế hay bất kỳ khoản phí gì từ người dùng. Đây là những điểm MVL chain cho biết từ ứng dụng của mình, ứng dụng MVL vào Việt Nam là sự kiện đáng để mong chờ. Đây lại là một đối thủ cạnh tranh nữa trên thị trường, một tin vui đối với người sử dụng tại Việt Nam.