Từ bao giờ mà “1 sao” trở thành nỗi ám ảnh lớn với các thương hiệu như vậy?

Việt Nam là thị trường xuất phát điểm đi lên từ bao cấp rồi có bước nhảy vọt đến nền kinh tế thị trường như hiện nay, những tư tưởng văn hóa “tiểu thương” đã thấm nhuần. Thế nên hiện nay, ngành dịch vụ của Việt Nam chưa được coi trọng đúng mức như cách mà nhiều nước đang làm. Hệ quả của việc này là những “màn phốt” thời gian gần đây của nhiều thương hiệu. Vậy những sự kiện tẩy chay vote 1 sao là gì? Hãy cùng MarketingAI đi tìm lời giải thích và nguyên nhân sâu xa của những sự việc trên.