Những kiến thức hỗ trợ cho Marketer hiểu được định nghĩa về vòng đời sản phẩm

Trong Marketing, những kiến thức cơ bản đóng góp rất lớn đến những sự phát triển của những lĩnh vực ngách khác như Digital Marketing, Inbound Marketing. Trong số đó, vòng đời sản phẩm đóng vai trò quan trọng để các Marketer có được cho mình những kiến thức cơ bản để nắm bắt thị trường. Vậy trong bài viết dưới đây, MarketingAI sẽ bổ trợ cho các Marketer kiến thức Vòng đời sản phẩm là gì, với những ví dụ minh họa cụ thể.