Làm thế nào để tối ưu hóa nội dung trên Voice Search

40% người lớn sử dụng Voice Search – tìm kiếm bằng giọng nói mỗi ngày. Đến năm 2020, sẽ có 50% tổng lượt truy cập tìm kiếm được thực hiện bởi Voice Search. Chỉ cần một vài số liệu nhỏ từ Say One Tech cũng có thể cho các bạn thấy được tầm quan trọng của tìm kiếm bằng giọng nói. Vậy làm thế nào có thể tạo thêm lưu lượng truy cập vào trang web bằng Voice Search?