[Infographic] Ảnh hưởng của giọng nói đến Marketing và quảng cáo

Giọng nói là yếu tố các thương hiệu cần chú trọng trong quảng cáo như lồng tiếng video quảng cáo, giọng nói quảng cáo trên Radio,… Báo cáo Voice Over Trends năm 2018 mới được phát hành do Voices.com thực hiện, kết hợp những hiểu biết thống kê về dữ liệu kinh doanh nội bộ với kết quả khảo sát từ gần 1.000 chuyên gia Marketing và quảng cáo đã phát hiện ra rằng nhu cầu về giọng nói địa phương đang gia tăng. Hơn nữa, nhu cầu về giọng nói không phải tiếng Anh tăng hơn 60%.