Virgin Atlantic đang thay đổi các chỉ số CTR bằng quảng cáo đệm

Virgin Atlantic đã có một vị thế mạnh mẽ nhưng hãng luôn không ngừng nâng cao tầm vị trí của mình để nổi bật trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay. Ngành du lịch đang phát triển mạnh mẽ với nhiều đối thủ mạnh xuất hiện. Hãng Virgin Atlantic đã sử dụng quảng cáo đệm trong Email để thay đổi quy chuẩn của CTR truyền thống. Hãy cùng MarketingAI tìm hiểu xem Virgin Atlantic đã làm như thế nào?