Việt Nam thoát ra khỏi “vùng trắng” của trí tuệ nhân tạo trên thế giới với sản phẩm VinAI

Trí tuệ nhân tạo đang được xem là tương lai của nhân loại khi tiện ích của nó đem đến cho nhiều ngành trên thị trường vô cùng lớn. Hơn nữa, với một thế giới và công nghệ đang phát triển từng giây từng phút, các ứng dụng của công nghệ từ đó cũng phải phát triển theo để giảm thiểu sức lao động của con người trong nhiều lĩnh vực. Việt Nam trong chính thức tuyên bố thoát khỏi “vùng trắng” của trí tuệ nhân tạo, khi lần đầu tiên một công ty công bố những nghiên cứu thành công về sản phẩm AI của mình. Cùng MarketingAI tìm hiểu sản phẩm thuộc công ty nào qua bài viết dưới đây.