Khi nhắc về một màu sắc, bạn sẽ nghĩ về thương hiệu nào đầu tiên?

Thật kỳ lạ, mỗi doanh nghiệp có một bộ nhận diện thương hiệu riêng, nhưng có rất nhiều thương hiệu lại trùng màu với nhau, thậm chí giống y xì về tông màu và bảng màu. Tuy nhiên, khi nhắc về một màu sắc, thì thường bật trong đầu mỗi người sẽ nghĩ ngay một thương hiệu nào đó nổi trội nhất. Hôm nay, hãy cùng Marketing đi tìm hiểu xem khi nhắc về một màu sắc cụ thể nào đó, bạn sẽ nghĩ ngay đến thương hiệu nào trong đầu đầu tiên?