40 dữ liệu thống kê và xu hướng về video trên Facebook năm 2020

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, cùng với đó là xu hướng người dùng đang dần thay đổi trong những năm qua. Video trên Facebook đang được xem là cách tiếp cận đối tượng người dùng cực tốt và hiệu quả, đang được các Marketer đẩy mạnh đầu tư. Như các số liệu thống kê video dưới đây của Facebook là minh chứng cho việc video là vua của nội dung trên tất cả các nền tảng hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh nền tảng Facebook và Instagram đang có sự cạnh tranh khốc liệt với YouTube. Dưới đây là 40 dữ liệu thống kê và xu hướng về video trên Facebook năm 2020, sẽ giúp các Marketer có kế hoạch chiến lược mà marketing thương hiệu đạt hiệu quả cao trong năm tới.