DMCA là gì? Ảnh hưởng của DMCA đến doanh nghiệp như thế nào?

DMCA được viết tắt từ Digital Millennium Copyright Act, tạm hiểu là luật bảo vệ bản quyền tác giả. Luật này ra đời nhằm bảo vệ bản quyền của những sản phẩm công nghệ trên mạng và ghép tội những hành vi xâm phạm bản quyền như crack (bẻ khóa), cung cấp, kinh doanh sản phẩm công nghệ trái phép. Vậy bản chất của DMCA là gì và bản chất của chúng như thế nào?