Biểu tượng mới trong chiến dịch “Vẻ đẹp thực sự” của Dove

Mới đây, nhãn hàng Dove của Unilever thay đổi mục tiêu của chiến dịch “Real Beauty” (Vẻ đẹp thực sự) lên cao hơn nữa bằng việc giới thiệu một biểu tượng nhận biết thương hiệu cho thấy quảng cáo của nó không qua xử lý kỹ thuật số. Biểu tượng “No Digital Distortion” sẽ xuất hiện trên các chiến dịch của Dove bắt đầu từ tháng 7 này và đến ngày 2 tháng 1 năm 2019, hiển thị trên tất cả hình ảnh tĩnh của Dove bao gồm bản in, truyền thông số và mạng xã hội.