Cú hích đổi mới của May 10 từ cốt lõi văn hóa doanh nghiệp lâu đời

Công ty Cổ phần May 10 là một công ty chuyên ngành may mặc thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam với lịch sử hơn 70 năm nay từ một xưởng may quân trang thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Với thời đại ngày nay, khi mà ngành công nghiệp thời trang Việt Nam đã có thêm nhiều thương hiệu mới, đồng thời có thêm vô số các thương hiệu thời trang nổi tiếng từ nước ngoài, May 10 vẫn là một trong các công ty mạnh nhất về xuất khẩu dệt may của Việt Nam. Hãy cùng MarketingAI tìm hiểu những yếu tố văn hóa cốt lõi và tinh thần đổi mới nào đã giúp May 10 đứng vững đến tận ngày nay.