3 bài học quý giá marketer cần rút ra từ Liên hoan Sáng tạo Quốc tế Cannes Lions 2019 –

Liên hoan sáng tạo quốc tế Cannes Lions 2019 diễn ra vào tuần trước đã trả lời một câu hỏi dai dẳng cho giới tiếp thị “liệu thương hiệu nên mang bản chất con người hơn hay chỉ cần đầu tư vào những chiêu trò tiếp thị tuyệt vời. Vậy thì hãy cùng phó giám đốc phòng giải pháp tiếp thị của LinkedIn trả lời cho câu hỏi trên bằng 3 bài học quý giá mà bất cứ nhà tiếp thị nào cũng cần thấu hiểu tại Liên hoan sáng tạo quốc tế Cannes Lions 2019.