Content tại chỗ: Giải pháp quảng cáo đa thiết bị, kích thích trải nghiệm người dùng

Theo báo cáo của Nielsen, người dùng thường đọc lướt nội dung, rất ít khi đọc toàn bộ (word-by-word) và trung bình chỉ đọc dưới 20% nội dung trên mỗi trang và những nội dung súc tích và đơn giản có hiệu quả khả dụng hơn 124%. Cùng với đó, xu hướng công nghệ gia tăng khiến 51% người sở hữu các thiết bị đa màn hình sử dụng 2 hoặc 3 thiết bị để truy cập vào nội dung họ thích (Nghiên cứu của Aol). Với những thay đổi về thói quen đọc và sử dụng thiết bị di động đó, quảng cáo cũng cần phải biến đổi linh hoạt hơn để có thể nhắm và gây ảnh hưởng tới các khách hàng. Content tại chỗ chính là giải pháp quảng cáo hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhãn hàng trước những thay đổi trên.