[Infographic] Dành bao nhiêu thời gian cho các ứng dụng Social Media?

Thời gian trung bình mỗi ngày của một người trên 5 ứng dụng Social Media lớn nhất (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram và Snapchat) khá khác nhau. Ví dụ như với Twitter chỉ là 1 phút, còn với Youtube thì gấp đến 40 lần. Nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng nếu cộng tổng thời gian bạn sử dụng Social Media suốt đời lại, đó sẽ làm một con số khổng lồ.