[Nghiên cứu] Người tiêu dùng sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho những ứng dụng nổi tiếng

Bạn sẽ trả bao nhiêu để sử dụng các ứng dụng yêu thích của mình, nếu phải trả phí đăng ký? Những ứng dụng nổi tiếng như Facebook, Youtube, Instagram đều không bắt người dùng trả phí đăng ký, tuy nhiên nếu có một ngày các ông trùm bất ngờ nổi hứng thu phí, liệu bạn sẽ sẵn sàng chi trả bao nhiêu?