Những yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến việc sử dụng ứng dụng ảnh tại các nước châu Á Thái Bình Dương như thế nào?

Không thể phủ nhận một điều rằng, các ứng dụng hình ảnh và video là danh mục ứng dụng được tải xuống nhiều thứ ba trên toàn cầu vào năm 2018, tạo ra doanh thu hơn 950 triệu đô la trong cửa hàng ứng dụng (App Store). Trong nghiên cứu mới nhất cho thấy, văn hóa đóng vai trò quan trọng đến tâm lý sử dụng ứng dụng hình ảnh của người dùng. Vì vậy để tạo được chiến lược marketing hiệu quả, các nhà tiếp thị và phát triển ứng dạng cần hiểu được những yếu tố nhạy cảm trong văn hóa, khai thác đúng insight để phát triển sản phẩm gây được tiếng vang lớn với người dùng ở các thị trường khác nhau.