Sức mạnh của UGC (Nội dung do người dùng tạo) trên nền tảng Instagram

Một trong những cách tốt nhất để có thể tận dụng Instagram một cách tối ưu đó chính là tạo tài sản trực quan nổi bật – một điều kiện không phải dễ dàng để có thể thực hiện. Do đó, nội dung do người dùng tạo – UGC, ở đó để giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề khó khăn này. 

Vì sao nội dung do người tạo (UGC) lại là trọng tâm của Marketer hậu đại dịch Covid19?

Chúng ta đang trải qua rất nhiều sự thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng, cũng như cách mà khách hàng tương tác với các thương hiệu và với nhau. Tất cả đã thay đổi và diễn ra trong khoảng thời gian vô cùng ngắn, tất cả đều đến từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Một số thống kê dưới đây đã mô tả chính xác thực trạng này, cũng như sự thay đổi về quy mô mà các thương hiệu đang phải đối mặt:

6 mẹo giúp cải thiện và tối ưu UGC (Nội dung do người dùng tạo) trên Instagram

(UGC) Nội dung do người dùng tạo hiện đang là một trong những hình thức Content Marketing tốt nhất và tiết kiệm nhất mà bạn có thể tận dụng cho chiến lược thương hiệu của mình. Không quan trọng thương hiệu của bạn nhỏ hay lớn vẫn sẽ luôn có những người thảo luận về nó, và bạn sẽ muốn tương tác với những khách hàng trung thành này để giữ họ quay lại, đồng thời cho những người khác thấy thương hiệu của bạn có lượng khách hàng trung thành như nào. Mọi người thường có xu hướng nói về những sản phẩm có thể phản ánh đời sống của họ thông qua các nền tảng mạng xã hội. Nội dung do người dùng tạo ra sẽ giúp lan tỏa thương hiệu của bạn và hãy tận dụng nó như một ưu thế.