Uber bị hacker tấn công – Nạn nhân hay kẻ dối trá?

Vừa mới đây, Uber đã thừa nhận việc hơn 57 triệu hồ sơ thông tin cá nhân đã bị đánh cắp trong năm 2016 vừa qua. Điều đáng chú ý ở đây là, sự việc Uber bị hacker tấn công đã được giấu kín cho đến ngày 21/11/2017, khi mà công ty chính thức gặp thêm nhiều rắc rối về mặt pháp lý.