“UAN Year End – Quảng Lạc 2019”: Sự kiện hấp dẫn nhất năm dành cho Marketer

Cuối năm luôn là thời gian để ngành Marketing nhìn lại những sự kiện tiêu điểm của năm cũ và dự đoán những xu hướng trong năm tiếp. Nhiều sự kiện được diễn ra hàng năm và như thường lệ UAN – Cộng đồng Marketing và truyền thông tổ chức buổi UAN Year End kết hợp với MarketingAI và Admicro cùng các đơn vị bảo trợ truyền thông khác như là một lời cảm ơn, chia sẻ giữa người làm Marketing nói chung và thành viên cộng đồng nói riêng.