Tự động hóa Marketing – Đừng bỏ qua nếu muốn làm Digital Marketing thành công

Xu hướng sử dụng Internet trong những năm gần đây đã thay đổi ngành marketing dần chuyển từ marketing truyền thống sang Digital Marketing. Đây là hình thức sử dụng triệt để các hình thức marketing để đẩy thương hiệu và sản phẩm của mình đi xa hơn nữa trong tương lai. Với sự bùng nổ công nghệ 4.0, các nền tảng tự động hóa marketing sẽ giúp doanh nghiệp phát huy hết khả năng, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình và đặc biệt là việc áp dụng tự động hóa trong Digital Marketing.