Những “đòn đánh” quyết định thành công truyền thông ra mắt sản phẩm mới

Với những thay đổi rất nhanh chóng của thị hiếu người tiêu dùng, công nghệ sản xuất và cạnh tranh thị trường, một doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào những sản phẩm hiện có của mình được. Khách hàng luôn mong muốn và chờ đợi những sản phẩm mới và hoàn thiện hơn. Các đối thủ sẽ làm hết sức mình để tung ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao. Vì vậy sản phẩm mới là giải pháp để doanh nghiệp có thể đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng. Những sản phẩm này có chi phí và rủi ro rất lớn, vì chúng mới cả đối với doanh nghiệp lẫn thị trường. Do đó, bên cạnh việc tập trung cố gắng vào việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, Marketing truyền thông ra mắt sản phẩm mới cũng đóng vai trò quyết định sự thành công khi sản phẩm tung ra thị trường.