Trò chuyện video ngày càng thú vị khi Facebook ra mắt trò chơi AR cho Messenger

Facebook là nền tảng Social Media phát triển mạnh nhất toàn cầu, điều ấy thực sự xứng đáng bởi Facebook luôn cải tiến, nâng cao trải nghiệm người dùng qua việc thường xuyên nâng cấp tính năng. Mới đây, 08/08/2018 Facebook đã ra mắt 2 trò chơi AR dành cho các cuộc trò chuyện video trên Facebook Messenger, cho phép tồi đa 6 người tham gia.