10 triết lý kinh doanh dành cho các các công ty khởi nghiệp

Triết lý kinh doanh là một tập hợp các niềm tin và nguyên tắc mà một công ty cố gắng làm việc để hướng tới. Điều này thường được gọi là tuyên bố về sứ mệnh hoặc tầm nhìn của công ty. Triết lý kinh doanh giải thích các mục tiêu tổng thể của công ty và mục đích của nó. Dưới đây là tổng hợp 10 triết lý kinh doanh các Start up có thể sử dụng để phát triển doanh nghiệp hiệu quả hơn.