Trí tuệ nhân tạo AI sẽ làm thay đổi ngành quảng cáo truyền hình như thế nào?

Quảng cáo truyền hình đang là một hình thức quảng cáo đang được các thương hiệu cực kỳ ưa chuộng và là một kênh thực hiện chiến dịch Marketing hiệu quả. Thế nhưng trong tương lai gần, các chuyên gia dự báo trí tuệ nhân tạo AI sẽ thay đổi lại trật tự của ngành quảng cáo của thế giới. Vậy những tác động của nó với ngành quảng cáo truyền hình như thế nào? Các doanh nghiệp cần nắm bắt những gì để dành về cho mình lợi thế trước các đối thủ cùng ngành.

Trí tuệ nhân tạo AI đang ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng như thế nào?

Theo một báo cáo mới từ Forbes Insights, chỉ có 37% các công ty đang sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, nhưng 47% đồng ý rằng những người không đầu tư vào nó có nguy cơ bị các đối thủ cạnh tranh chiếm lợi thế. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay bắt đầu coi trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho trải nghiệm của khách hàng. Điều này chứng tỏ AI có giá trị như một biểu hiện quan trọng trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu. Hãy cùng MarketingAI tìm hiểu rõ hơn ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo AI đến trải nghiệm của khách hàng trong bài viết dưới đây.