13 Xu Hướng Digital Marketing 2017

Trong một cuộc khảo sát về xu hướng Digital Marketing, các nhà nghiên cứu đã đặt ra câu hỏi: “Hãy lựa chọn một hoạt động Marketing mà bạn nghĩ rằng sẽ giúp doanh nghiệp của bạn đạt được những lợi ích cộng dồn lớn nhất trong việc bán hàng vào năm 2017 (hoặc cho các khách hàng của bạn) nếu bạn đang làm việc tại một agency hoặc vị trí tư vấn”.