Cuộc đối đầu giữa công ty lữ hành nội địa và nước ngoài (OTA)

Sự gia tăng các hãng hàng không giá rẻ, internet, và điện thoại thông minh đã dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành du lịch trực tuyến, trong đó, phần lớn được chi phối bởi các tổ chức du lịch trực tuyến nước ngoài (OTA – Online Travel Agents). Khi so sánh với các công ty nước ngoài, các công ty lữ hành nội địa tiếp tục đối mặt với một số vấn đề như yếu giải pháp công nghệ, hạn chế về quy mô quan hệ đối tác với khách sạn, và thiếu kinh phí. Trong khi đó các OTA nước ngoài giảm giá cao hơn và mời chào nhiều chương trình khuyến mãi lớn hơn để thu hút khách du lịch.