Trải nghiệm người dùng ngành ngân hàng: Đến bao giờ mới chịu “thức tỉnh”?

Ngành ngân hàng là một ngành dịch vụ tài chính trong những năm trở lại đây rất được quan tâm. Thế nhưng, có lẽ sự quan tâm đó dường như chưa được phía các ngân hàng đáp ứng lại một cách thích đáng. Cụ thể, đây được coi là ngành đem tới trải nghiệm người dùng khá “Tệ” tại Việt Nam, trong khi các ngành khác đang đặt tiêu chí này lê hàng đầu. Vậy hãy cùng MarketingAI tìm hiểu thực trạng trải nghiệm người dùng ngành ngân hàng hiện nay tại Việt Nam.