Trải nghiệm của khách hàng trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào?

Phân tích năm 2018 của PwC công bố 32% các khách hàng sẵn sàng bỏ đi một thương hiệu, ngay cả một thương hiệu họ yêu thích chỉ sau một trải nghiệm xấu. Điều đó chứng tỏ rằng các khách hàng đã quen với trải nghiệm hoàn hảo hơn, họ mong đợi giao hàng nhanh, nhiều tùy chọn mua sắm hơn và phản hồi tức thì từ các công ty. Với hành trình mua sắm của khách hàng ngày nay có tốc độ nhanh hơn, công nghệ tốt hơn và kỳ vọng cao hơn, vậy trong tương lai, trải nghiệm của khách hàng sẽ như thế nào?