Làm thế nào suy từ trải nghiệm của khách hàng đến trải nghiệm của con người

Hiện nay, trải nghiệm khách hàng đang là yếu tố được nhiều thương hiệu nhắm vào nhất bởi tính hiệu quả mà nó đem lại. Có rất nhiều giải pháp đặt ra, những chiến lược Marketing được làm mới để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, có một sự thật rằng làm thế nào suy từ trải nghiệm của khách hàng đến trải nghiệm của con người không phải điều dễ dàng? Đã đến lúc Marketer cần mở rộng tiêu cự của mình, để có thể nhìn nhận được cả một thị trường, tăng tính bền vững với các đối tượng của thương hiệu.