[Báo cáo] Bảng xếp hạng sự kiện, chiến dịch, Influencer nổi bật tháng 7/2019

Cứ hết mỗi tháng, những sự kiện, chiến dịch, và top người ảnh hưởng nhất tháng sẽ được tổng hợp và cho ra bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng này được xếp theo tiêu chí các chỉ số truyền thông trên Social media, lượng bài viết và bình luận (Buzz Volume). Dưới đây, là báo cáo của Buzzmetrics về top những sự kiện, chiến dịch, người ảnh hưởng nổi bật trong báo cáo tháng 7/2019 vừa qua. Hãy cùng MarketingAI điểm qua những cái tên đó là ai và chỉ số truyền thông nào được họ xác lập.