Chờ đã, bạn có đang lãng phí thời gian tối ưu từ khóa?

Không còn lạ gì với sự thay đổi chóng mặt của SEO trong hàng thập kỷ qua với các điều chỉnh thuật toán liên tục từ Google, Bing hay các trang tìm kiếm khác. Bởi vậy, nhiều Marketer không biết chắc rằng sự chuyển dịch đang bắt đầu từ đâu, tối ưu từ khóa hay tích cực đi link, để không lãng phí thời gian và nguồn lực. Bài viết sẽ giới thiệu cho bạn xu hướng mới trong tìm kiếm từ khóa để đảm bảo bạn không tốn thêm bất cứ khoảnh khắc nào vào những công việc không đem lại lợi ích cho SEO trong năm 2018.