Cần lưu ý gì khi thực hiện cá nhân hóa marketing?

Cá nhân hóa marketing được các marketer và chuyên gia dự đoán là một trong các xu hướng digital marketing dẫn đầu cho năm 2018. Câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay đó là cá nhân hóa marketing thực sự hoạt động ra sao, và doanh nghiệp cần phải làm gì để tạo sự khác biệt, sáng tạo cho chiến dịch marketing cá nhân hóa?