5 kỹ năng cho marketer có thể “nắm lòng” được các công cụ social media

Ngày nay, công cụ Social Media đang trở thành một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho các marketer. Nhu cầu của người dùng ngày càng tăng cao đặt ra những vấn đề cho người tiếp thị khó khăn hơn để tiếp cận khách hàng. Vì vậy những doanh nghiệp cần “nắm lòng” công cụ này để nâng cao trải nghiệm người dùng.