13 Tip quảng cáo chi phí thấp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trong Marketing, quảng cáo là một sự đầu tư cần thiết, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số bán hàng. Vì thế, các doanh nghiệp lớn luôn đầu tư không tiếc tiền để quảng cáo trên mọi mặt trận. Vậy còn những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sao? Họ nên quảng cáo như thế nào để quảng cáo chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp?