Làm sao để sử dụng tính năng Live Video để xây dựng thương hiệu hiệu quả –

Mặc dù sự cường điệu xung quanh việc livestream đã giảm đi phần nào, nhưng phát trực tiếp, như một thông lệ, vẫn có tiềm năng lớn và có thể là một cách tuyệt vời để tăng cường sự và thúc đẩy sự tham gia từ phía cộng đồng. Ngoài ra tính năng Live Video còn tối đa hóa sự hiện diện trên phương tiện truyền thông xã hội của thương hiệu. Vậy làm thế nào để sử dụng tính năng Live Video để xây dựng thương hiệu hiệu quả?