Tin được không những chiếc bao cao su có lỗ lại được quảng bá nhiệt tình? –

Một trường học vừa quảng cáo chiếc móc khóa với gói bao cao su bên trong thay vì những loại bao cao su truyền thống. Vì sao? Để giúp người người trẻ luôn nhớ mà mang theo mình chiếc bao cao su hữu hiệu thay vì một phút lầm lỡ mà phải gánh chịu hậu quả cả một cuộc đời. Và hay ho thay, thương hiệu mà họ quảng cáo chính là Durex.