Tìm nguồn cảm hứng ở đâu khi doanh nghiệp đang “cạn pin” ý tưởng?

Trong một doanh nghiệp hiện nay, những ý tưởng luôn là điều quan trọng để doanh nghiệp có thể đưa ra những chiến dịch tạo ra lợi thế cho mình. Thế nhưng có một trở ngại đối với các Marketer rằng nhiều khi những ý tưởng không thể nào nghĩ ra được và có cảm giác không thể tìm được nguồn cảm hứng. Chính vì vậy, những quan điểm dưới đây sẽ giúp Marketer tìm nguồn ý tưởng dễ dàng và có được “nàng thơ” cho các chiến dịch của doanh nghiệp.