Tìm kiếm khách hàng bằng mạng Internet khó hay dễ?

Khách hàng ngày nay không chỉ mua hàng tại cửa hàng, chợ truyền thống hay trung tâm thương mại,… mà số lượng khách hàng mua sắm online qua mạng Internet ngày càng phổ biến. Họ không chỉ dùng Internet để mua sắm mà còn thường xuyên phải sử dụng Internet để xử lý các công việc, tra cứu, tìm kiếm, đọc sách/báo hay giải trí. Vậy nên Internet là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho mình. Hãy cùng MarketingAI tìm hiểu liệu tìm kiếm khách hàng bằng mạng Internet khó hay dễ?