Những pha gay cấn với các chiến dịch tiếp thị phim điện ảnh hấp dẫn nhất năm 2019 –

Chúng ta đã đi được nửa chặng đường của năm 2019. Đã đến lúc cùng tìm hiểu những chiến dịch tiếp thị nào cho phim điện ảnh đã đạt được những thành công nhất định. Danh sách sau đây được liệt kê ngẫu nhiên không theo thứ tự cụ thể trong khi xem xét các phiên bản truyền thông phát hành trong năm. Cùng MarketingAI đón xem những khoảnh khắc tiếp thị phim điện ảnh thành công nhất cho tới thời điểm này qua bài viết dưới đây.